Hipnoza

W hipnozie chodzi przede wszystkim o osiągnięcie jak najgłębszego stanu fizycznego i psychicznego odprężenia, tak aby umysł automatycznie wszedł w stan hipnotyczny i udostępnił jak najwięcej informacji opartych na wspomnieniach z przeżytych wydarzeń.

Po przejściu w trans hipnotyczny możesz uzyskać dostęp do potężnego zasobu jakim jest podświadomość, Twój wewnętrzny „twardy dysk”, na którym przechowywane są wszystkie Twoje przekonania, zachowania czy nawyki, stąd nimi zarządzasz.

Dzięki temu naturalnemu procesowi łatwo możesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym sposobie postępowania lub wykonywania czynności, jak również możesz wprowadzić i zakotwiczyć nowe zmiany, tak aby stały się one Twoim nowym wzorcem postępowania. Uświadomisz sobie, że posiadasz większą kontrolę nad swoim życiem i przyszłością niż wcześniej przypuszczałeś.

magdacarlicka.co.uk - hipnoza

Korzyści z hipnozy

Twój podświadomy umysł jest znacznie potężniejszy niż Twój umysł świadomy!

  1. Ustalić źródła ważnych problemów w Twoim życiu.
  2. Przywrócić zapomniane wydarzenia lub wspomnienia, które wpłynęły na Twoje życie oraz przeprogramować związane z nimi emocje i zachowania.
  3. Szybko transformować negatywne wzorce myślenia.
  4. Uzdrawiać wszelkiego rodzaju uzależnienia.
  5. Rozpoznać własną ścieżkę życia oraz unikalne umiejętności, w jakie jesteś wyposażony.
  6. Połączyć się z Twoją wewnętrzną wiedzą i mądrością, z Twoją Wyższą Jaźnią (Higher Self).
Magda Garlicka_magdagarlicka.co.uk świadomość i podświadomość

Czym jest Hipnoza Introspektywna?

Hipnoza Introspektywna to elastyczna technika terapeutyczna stworzona przez znanego hipnoterapeutę z Peru Aurelio Mejíę.

Udowodnił on, że można uzdrowić różne problemy czy schorzenia już podczas jednej sesji. Technika ma określony cel leczniczy i wymaga dialogu z pacjentem podczas transu hipnotycznego. Polega na odnajdowaniu źródła objawów lub problemów psychosomatycznych w obecnym lub poprzednim wcieleniu.

Pacjent jest świadomy tego co mówi i robi, odbiera dźwięki z otoczenia i może zdecydować, kiedy chce wyjść z transu hipnotycznego ponieważ nie śpi, ani nie jest nieprzytomny.

Magda Garlicka hipnoza introspektywna

Aurelio Meíja

HI łączy w sobie następujące techniki terapeutyczne:

1. Hipnoza Ericksonowska
2. Regresja Hipnotyczna do poprzednich wcieleń (Past Life Regression)
3. Regresja Hipnotyczna pomiędzy wcieleniami (Life Between Lives)
4. Zmiana Ról (Role Change)
5.Terapia Wybaczaniem (Forgiveness Therapy)
6. Terapia Uwalniania Podpięć (Attachment Release Therapy)

Rodzaje technik w Hipnozie Introspektywnej

Regresja Hipnotyczna
do poprzednich wcieleń

Terapia
Wybaczaniem

Regresja Hipnotyczna
pomiędzy wcieleniami

Terapia
Uwalniania Podpięć